Osm İnşaat Altyapı, Üstyapı, Yağmurlama, Zirai Sulama , Park Bahçe Peyzaj işlerine yönelik çok geniş yelpazede kaliteli çözüm sistemleri sunmaktadır.

..........Alt yapıda kaliteli hizmeti yeniden tanımlıyoruz..........

Anasayfa / ÜRÜNLER / ZİRAİ SULAMA ÜRÜNLERİ

Pilsa Yağmurlama Sulama Sistemi ile Su Kullanma Randımanı Yüksektir.

Yağmurlama sulaması ile sulama suyunun tarlaya uygulanmasında derine sızma, iletim ve yüzey akış yolu ile su kayıpları olmaması nedenleri ile su kullanma randımanı yüksek olmakta ve buna bağlı olarak, özellikle sulama suyunun kıt olduğu yörelerde daha geniş alanların sulanmasına olanak sağlanmaktadır.

Pilsa Yağmurlama Sulama Sistemi Drenaj Sorunu Yaratmaz.

Yağmurlama ile kontrollü su verilebilmesi nedeniyle hafif sulama olanağı vardır. Böylece drenaj sorunu olan yörelerde taban suyunun daha fazla yükselmesi veya kumlu çakıllı topraklarda aşırı su kaybı önlenmektedir.

Pilsa Yağmurlama Sulama Sistemi ile Dik ve Ondüleli Arazilerde Sulama Yapılır.

Yüzey sulama yöntemleri ile sulanamayan dik eğimli ve ondüleli araziler hiç tesviyeye gerek duyulmadan veya çok az tesviye ile yağmurlama sulama ile sulanabilir.

Pilsa Yağmurlama Sulama Sistemi ile Arazi Tesviyesine Gerek Duyulmaz.

Yağmurlama sulamasında ayrıntılı arazi tesviyesine gerek yoktur. Bazı durumlarda sistemin etkin çalışabilmesi için çok hafif bir tesviye yararlı olmaktadır. Diğer taraftan yüzey sulaması yoğun arazi tesviyesini gerektirmektedir. Tesviye sırasında yapılan kazı ve dolgu işlemleri sonucunda verimli üst toprak taşınmış olduğu için ürün verimi önemli ölçüde düşmektedir.

Pilsa Yağmurlama Sulama Sistemi Erozyon Tehlikesi Yaratmaz.

Eğimi yüksek tarım alanlarında yüzey sulama yöntemleri ile yapılan sulama sonucunda oluşan yüzey akış, ciddi erozyon sorunları meydana getirmekte ve erozyon kontrolünde sayısız güçlükler ile karşılaşılmaktadır. Yağmurlama sulaması, bu nitelikteki alanlarda erozyon sorunu yaratmadan başarı ile uygulanabilmektedir.

Pilsa Yağmurlama Sulama Sistemi ile Özel Eğitime Gerek Duyulmaz.

Yüzey sulama yöntemleri ile su uygulamasında özel eğitim görmüş sulama ustalarına gerek vardır. Yağmurlama sulamasında ise sistemin takılması, çalıştırılması ve sökülmesi konularında özel yetişmiş ve beceri sahibi kişilere gereksinim duyulmaz.

Pilsa Yağmurlama Sulama Sistemi ile İlk Yılda Tam Üretim Sağlanır.

Yüzey sulama yöntemlerinde, orta ve ağır tesviyeden sonra verim ancak uzun yıllar sonra tekrar eski düzeyine ulaşmaktadır. Yağmurlama sulamasında tesviyeye gerek olmadığından ilk yıldan başlamak üzere tam üretim sağlanmaktadır.

Pilsa Yağmurlama Sulama Sistemi ile Az ve Yeknesak Su Uygulaması Yapılabilir.

Yağmurlama, tohumların çimlendirilmesi, fidelerin yer değiştirme ve seyreltilme işlemleri için sık sık, az miktarda ve yeknesak su uygulaması yapılabilen en uygun yöntemdir. Bu nitelikteki su uygulaması yonca, şeker pancarı gibi küçük tohumlu bitkilerin üretiminde büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, özellikle Çukurova Bölgesinde ağır bünyeli topraklarda kuraklık nedeniyle görülen çimlenme güçlüğü yağmurlama sulama ile giderilmektedir.

Pilsa Yağmurlama Sulama Sistemi ile Daha Fazla Arazi İşleme Olanağı Verir.

Yağmurlama sulama yönteminde sulama kanallarına ve tarla içi arklarına gerek olmadığından ekilebilen arazi alanı artacağından üretimde artış sağlanır. Ayrıca kanallarda ot temizleme ve yabancı otların yayılması gibi sorunlar ortaya çıkmaz.

Pilsa Yağmurlama Sulama Sistemi, Sulama Suyu ile Gübreleme Yapılmayı Sağlar.

Yağmurlama sulama sisteminde eriyebilir suni gübreler sulama suyu ile birlikte tekniğe uygun ve ikinci bir işçilik masrafı gerektirmeden bitkilere verilebilir.

Pilsa Yağmurlama Sulama Sistemi, Bitkileri Don ve Sıcaktan Korur.

Yağmurlama sulama sistemi ile özellikle sebze, narenciye, bağ ve diğer meyvelikler kış ve ilkbahar aylarında karşılaşılan don olaylarından kolaylıkla ve emniyetle korunabilmektedir. Ayrıca, yurdumuzun bazı bölgelerinde zaman zaman etkisini gösteren sıcak ve kuru rüzgarların meydana getirdiği sürgün kurumaları zamanında yapılan yağmurlama sulama ile önlenebilmektedir.

Pilsa Yağmurlama Sulama Sistemi, Toprak Hazırlamada Kolaylık Sağlar.

Ekim ve dikim işlemleri için gerekli olan tav suyu, yağmurlama sulama ile en uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.